Клиентско Ориентиран Екип

Client VMware Bulgaria

Клиент: VMware България

Клиентско задание: Обучение на основния екип от инженери по иновативно мислене и разрешаване на проблеми

Подход: въвеждащо обучение по дизайн мислене + работа по реални проекти

Продължителност: юни – юли 2015

Ключови резултати: 20 успешно обучени инженери + 4 нови идеи за подобряване на услугата по техническа поддръжка на приложението vCloud Air

Фактори за успех: тема от истински проект, подкрепа от CEO и Chief Innovation Officer

Защо дизайн мислене?

През 2015 VMware се свърза DesignThinking.bg с молбата да бъде обучен основният екип от 20 инженери в принципите на дизайн мисленето с цел да бъде улеснено справянето с ежедневни проблеми и подобрение на иновативните способности на екипа.

В отговор на предизвикателството, приложихме подход, състоящ се от 2 стъпки – въвеждащо обучение, последвано от работа по конкретен проект.

Тъй като VMware съвсем наскоро бе пуснал на пазара услугите vCloud Air и IaaS, те съвсем естествено бяха избрани за тема на второто обучение, основаващо се на конкретен проект. Групата от 20 инженери бе разделена на 4 екипа, които работиха поотделно по разрешаването на проблем, свързан с темата на
проекта.

С помощта на коуч, екипът премина през един дизайн спринт и проведе контекстуални интервюта с истински потребители на услугата vCloud Air, изследва пътя на потребителя и изпробва нови идеи чрез бързо прототипиране.

В края на дизайн спринта 4 нови идеи за подобряване на техническото обслужване на услугата vCloud Air бяха успешно предложени на ръководството на VMware. В групата се забеляза осезаема промяна в нагласата спрямо клиентите, която беше отчетена от Chief Innovation Officer и обучението бе оценено с 10/10, както от инженерите, така и от ръководството.