Нови Услуги с Добавена Стойност

Client ING България

Клиент: ING България

Клиентско задание: Създаване на нови услуги с добавена стойност за бизнес клиенти в МСП сегмента

Подход: 8-седмичен спринт

Продълнителност:  март – април 2014

Ключови резултати: успешно обучени 10 служители и 1 една иновативна концепция, предложена на  ING Global Innovation Challenge ( подадени предложения)

Фактори за успех: работа по проект, решаващ реално бизнес предизвикателство, подкрепа от CEO и участието му във всички сесии

Избор на посока за иновиране

Клиентът се свърза с нас заради обявен вътрешен конкурс за иновации. Конкурсът беше глобален между всички офиси на банката и клиентът искаше да предложи иновативна идея за банкиране в B2B сектора.

От клиентски нужди до бизнес модел за 8 седмици

Работихме заедно с клиента 8 седмици и разработихме концепция за дигитална платформа за добавена стойност за МСП. Част от работата ни включваше подробно проучване на клиентите чрез интевюта и фокус групи. Използвахме сторибординг и wirefrаming за да можем да визуализираме новата услуга и канава за бинес моделиране за да опишем стойността, нужните ресурси и потенциални приходи.

Резултатът: В топ 10 от 1800

Концепцията се прие много добре от CEO-то и беше изпратена в конкурса, което беше избрана в след
топ 10 от 1800 те иновативни идеи, които бяха представени на глобално ниво.

Година по- късно, повторихме този успех с друг клиент със сходен глобален конкурс за иновации, където подготвихме шест екипа, четири от които бяха избрани да участват на международен финал в Сингапур и един от тях спечели. Спечелилият екип продължи да разработва проекта си във вътрешен акселератор и решението, което те предложиха, в момента се разработва.