Улесняване на избора на cloud продукт

Client VMware България

Клиент: VMware България

Клиентско задание: Подобряване на цялостното преживяване на клиент с v Cloud Air

Подход: 4-седмичен спринт

Продължителност: юни – юли 2015

Резултати: 4 идеи за подобряване на клиентското преживяване с vCloud Air, представени на мениджмънта

Фактори за успех: достъп до реални потребилетли, подкрепа от CEO and Chief Innovation Officer

Клиентът се свърза с нас, след като беше пуснал най- новата си “cloud on-demand” услуга. Решението им беше технически съвършено, но вече съществуваха няколко водещи лидери на глобалния пазар. Предизвикателството пред клиента ни беше, че решението им беше излязло по-късно на пазара и затова търсеха иновативен начин то да се разграничи от предлаганото.

Проведохме спринт от 4 седмици, в който анализирахме клиентското преживяване по време на избиране, купуване, внедряване и използване на ифраструктурата на cloud услугата такава, каквато беше. Едно от най-големите открития беше, че клиентите изпитваха затруднения да анализират съществуващата си инфраструктура и да измерят нуждите си за допълнителна cloud услуга, което представляваше заплаха за всички следващи стъпки.

Заедно разработихме 4 различни концепции и създадохме прототипи, които представихме на мениджмънта. Една от концепциите бе селектирана и клиентът ни продължи с вътрешно разработване на повече технологични прототипи. По- късно проекта им бе придобит от глобален провайдър на cloud-ифраструктура.