Нови продукти за дигитална среда

В контекста на новата реалност на дистанционна работа, преработихме и адаптирахме портфолиото си от услуги за дигитална среда. 

Цялата ни експертиза пренасяме дигитално – за фасилитация на стратегически срещи, уъркшопи или спринтове за нови продукти и услуги, оптимизация на процеси, разбиране и адаптация към новите нужди на хората. 

Новото ни портфолио за онлайн работа включва интерактивни и ефективни инструменти за дистанционна колаборация като интерактивни дъски, break-out сесии за работа в отделни екипи. Всичко това, съчетано с експертизата ни в клиентски ориентиран дизайн, гъвкави методологии като agile и lean, дизайн мислене и бранд дизайн. 

Новото ни онлайн портфолио включва:

 • Уъркшопи за генериране на идеи 
 • Фасилитиране на стратегически срещи 
 • Фасилитиране на уъркшопи за стратегическо планиране 
 • Спринтове за дистанционно управление на процеси и екипи 
 • Спринтове за разработка на нови продукти 
 • Спринтове за иновации 
 • Спринтове за проекти, свързани с бранд ценности 

За кого е подходяща:

 • Мениджъри от организации или организационни звена, които искат да изведат  стратегически цели 
 • Екипи, които работят по иновационни проекти или търсят идеи за нови продукти, услуги, бизнес модели и т.н.
 • Екипи, които работят върху разбирането, подобряването и диференцирането на клиентското преживяване с продукт или услуга
 • Екипи,  които работят по стратегически проекти, които трябва да продължат дистанционно

Какво предлагаме:

 • Индивидуално подготвена програма 
 • Онлайн водене от един или повече от фасилитатори (в зависимост от групата)
 • Експертиза и насоки в инструментите за съвместна онлайн работа
 • Всичко останало, необходимо за креативно онлайн взаимодействие и постигане на резултати

Какво получава екипа ви:

 • Срещи, които започват и завършват навреме
 • Ангажиращо преживяване
 • Активно включване на всички участници
 • Интерактивност

Какво получава компанията ви:

 • Ясни резултати и изпълними задачи след всяка сесия
 • Бързи начини за работа
 • Продукти и услуги, които задават тенденциите на пазара
 • План за изпълнение на бъдещи дистанционни срещи и проекти и екип, готов да го направи

Сред портфолиото ни от клиенти са Accenture Global, Deutsche Telekom, Telenor, Roche, Raiffeisen Bank и други. Ако работите по важен проект и ви предстои ключова среща, уъркшоп или спринт – свържете се с нас през онлайн формата или ни пишете на hello@launchlabs.bg