fbpx

learning labs

Иновативни методологии и начини на мислене за цялата организация

В основата на обучителните ни програми е методологията дизайн мислене, която внимателно комбинираме с елементи от сървис дизайн, лийн стартъп и визуално мислене и други съвременни методи.

Обучителните програми са създадени за организации, които вървят в посока култивиране на нагласата, уменията и навиците за работа по иновационни проекти и по проекти за въвеждане на подобрения. Те са едновременно подходящи за организации, които тепърва започват, както и за такива, които са пред другите и имат вече изградени академии по иновации и екипи за по-добро клиентско преживяване (CX).

Програмите са продукт на многобройни итерации и обратна връзка от хиляди хора, с които сме работили през годините, идващи от различни индустрии, звена и култури. Програмите ни са както игрови, така и практически ориентирани, създадени по доказани съвременни гъвкави методологии.

Подпомагаме участниците да се поставят в обувките на клиента и да погледнат от неговата перспектива; да усетят силното въздействие на нестандартните идеи; начините за валидиране на идеи чрез итеративно тестване и нуждата от радикално взаимодействие между отделите, за да се създаде по-добро клиентско преживяване. Въвеждащите програми дават първите стъпки в тази посока. Модулите за напреднали целят да изградят цялостно нова нагласа в подхода на работа.

Въведение-Impressionen

Въвеждащ модул: бърз преглед

Въвеждащите уъркшопи целят да информират, повишат нивото на познание и да вдъхновят екипите. Могат да бъдат изцяло модифицирани по формат и продължителност, както и лесно да бъдат интегрирани в програми за обучение, изграждане и развитие на екипи или да се случат самостоятелно. 

Уъркшопите са създадени да ви запознаят с нови понятия като клиентско-ориентирана иновация, итеративен дизайн или радикално взаимодействие. Те могат да бъдат фокусирани върху специфична методология или набор от методологии. Могат да ви запознаят с набор от основни инструменти, които са подходящи за вашия сектор или за типа работа на вашия екип.

 

За кого са подходящи:

Експерти Обучения и развитие

Директори Търговска мрежа

Директори Клиентско преживяване

Мениджъри Дигитално развитие

Мениджъри Иновации и развитие

Екипи по Клиентско преживяване

Екипи по Иновации

Маркетинг и комуникационни експерти

Продуктови мениджъри

Проектни мениджъри

Екипи по развитие на продукти

 

Какво предлагаме:

Изцяло модифициран спрямо нуждите на клиента, от двучасов до двудневен, тренинг с експертни тренери

Работни материали 

 

Какво получавате:

Въвеждане в най-новите концепции и принципи за иновиране, методологии и инструменти

Обогатяване на уменията на екипите за работата с нови инструменти 

Разбиране на процеса за вземане на информирани решения преди да бъдат направени бъдещи инвестиции

Време, в което екипа да има възможност да излезе от рамките на рутината

Практик-Impressionen

Програма за практици: бърз преглед:

Нашата програма за практици е създадена, за да изгради нови умения и дълготрайни навици в екипите. Тя е подходяща за организации, желаещи да изградят или повишат своя вътрешен капацитет за работа по иновационни проекти или по такива, които се нуждаят от подобрение. Програмата включва практическо въведение, което е последвано от работа по реални проекти. 

Уъркшопът въведение е модифициран спрямо нуждите на клиента, изграден е върху методологията дизайн мислене и има подбрани елементи от други съвременни гъвкави методологии. Целта му е да запознае екипа с основните принципи – емпатия, съвместно създаване, итерация. Също така да запознае екипа и с инструментите за дълбочинно клиентско проучване, генериране на идеи и бързо тестване, които са необходими за провеждане на спринтове за иновационни проекти. По време на проектния спринт участниците разполагат с коуч, който им помага да приложат принципите и инструментите на практика. Това гарантира, че нагласите са възприети, а уменията, превърнати в навик. 

 

За кого е подходяща:

Продуктови собственици, продуктови мениджъри и хора, които развиват продукти

Отдели по клиентско преживяване

Отдели по иновации

Маркетинг и комуникационни експерти

Търговски представители и екипите, които общуват с крайния потребител

Специалисти корпоративни тренинги

 

Какво предлагаме:

Двудневен въвеждащ тренинг с експертни тренери

Персонализиран набор от 10-12 основни инструмента

Изцяло създадена за нуждите на клиента тренинг програма за проектния спринт

 

Какво ще получите:

Умения и инструменти за точно дефиниране и решаване на проблем 

Умения за творческо мислене и иноваторска нагласа

Ще развиете способности за работа по проектни спринтове с бърза скорост

По-добра екипна работа и по-силно взаимодействие между отделите

По-висока ангажираност, мотивация и творческа увереност на екипите

Фасилитатор-Impressionen

Програма Фасилитатор: бърз преглед:

Програмата за Фасилитатор позволява на организациите да разгърнат инвестицията си в изграждането на вътрешен капацитет за иновации и клиентско ориентирани действия. 

Целта на този модул е да развие в по-голяма дълбочина уменията на тези практици, които ще заемат по-отговорна роля в организациите. Нашият фасилитаторски уъркшоп ги подготвя да изпълняват ролята на тренер, коуч и посланик на методологията, в зависимост от нуждите на организацията.

 

За кого е подходяща:

Експерти по корпоративни тренинги

Коучове по гъвкави методологии, скръм мастери и агенти на промяна

Продуктови собственици, продуктови мениджъри и хора, които развиват продукти

Маркетинг и комуникационни експерти

Търговски представители и екипите, които общуват с крайния потребител

Маркетинг и комуникационни експерти

 

Какво предлагаме:

Двудневен специализиран тренинг

Персонализиран набор от 10-12 основни инструмента

Напътствия за изграждане на тренировъчна програма или проектен спринт

Експертни съвети за водене на уъркшоп и фасилитиране на проектен спринт

 

Какво ще получите:

Вътрешен екип, състоящ се от тренери, коучове и посланици, които могат да създават нови тренинг формати, да изнасят тренинги по задание, да фасилитират проектни спринтове и да насърчават култура на работа, насочена към иновации.