fbpx

learninglabs

Získajte kreatívne a inovačné schopnosti

Learninglabs sú výsledkom niekoľkých iterácií a feedback-ov od tisícky ľudí rôznych odvetví, organizácií a oddelení, rôznych kultúr s ktorými sme spolupracovali. Learninglabs sú praktické workshopy založené na overených agile metodológiách.

V centre learninglabs je design thinking metodológia, ktorú sme zmiešali s prvkami service design-u, lean-u, visual thinking-u a ďalších overených techník.

Pomocou learninglabs ukazujeme silu zmeny perspektívy na pohľad zo strany zákazníka, silu out-of-the-box myslenia a nápadov cez iteratívne testovanie konceptov v praxi a v neposlednej miere potrebu spolupráce všetkých oddelení na vytvorenie toho správneho riešenia. Úvodné školenie (introduction) Vás informuje a inšpiruje vykročiť týmto smerom. Pokročilé programy Vám v organizácii vytvoria tím, ktorý je nielen motivovaný, ale aj schopný navigovať Vás smerom zákazníckeho pohľadu a kreatívneho myslenia.

Learninglabs sú vytovrené pre organizácie, ktoré dychtia po zmene myslenia, vedomostí a zaužívaných pracovných prístupov smerom k inováciám. Sú rovnako vhodné pre začínajúce organizácie ako aj pre tie, ktoré sú na rázcestí inovačných výziev v biznise.

Kdekoľvek sa nachádzate, naša expertíza v organizácii a tréningoch sa hodí rovnako pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých používateľov inovačných tehcník.

introduction-Impressionen

Úvodné školenie v skratke

Úvodný workshop je zameraný na informovanie, pozdvihnutie povedomia a inšpiráciu. Školenie môže byť plne prispôsobené čo do dĺžky trvania, formátu, ako aj obsahu. Školenia vieme ľahko integrovať do tréningových programov, tímových eventov, alebo uskutočniť iba ako osobitné školenie. Cieľom je inšpirovať novým konceptom inovácií z pohľadu koncového zákazníka,  iteratívnym dizajnom, alebo vysokou mierou tímovej spolupráce. Workshop môže byť zameraný na špecifickú metodológiu, alebo súbor metód a techník, ktoré Vás zaujímajú, ako design thinking, alebo service design. Taktiež Vám môžu priniesť základné nástroje, ktoré sa hodia práve pre Váš biznis, odvetvie, alebo aktuálnu situáciu, ako napríklad metodológia získavania informácií a prieskumu trhu, zákaznícke skúsenosti a ich cesty.

 

Pre koho je školenie určené?

Expertov v oblasti tréningov a interného vývoja školení.

Vedenie spoločností

Vedúci pracovníci digitálnych a inovačných oddelení, ako aj manažérov digitálnych stratégií.

Tímy zaoberajúce sa zákazníckymi skúsenosťami (Customer Experience)

Projektový manažéri, Produktový manažéri

Inovačný experti

 

Čo Vám dodáme?

Úvodné školenie s našimi expertmi, ktoré bude prispôsobené Vašej organizácii a Vašej súčasnej situácii v dĺžke trvania od 2 hodín do 2 dní.

Sprievodné materiály a výsledky školenia.

 

Čo z toho bude mať Vaša organizácia?

Oboznámenie sa o najnovších inovačných konceptoch metódach, nástrojoch

Základné princípy špecifických techník a metodológií

Inšpiráciu a zábavu počas školenia

Budete informovaní predtým, ako sa rozhodnete urobiť strategické rozhodnutie

practitioner-Impressionen

Practitioner v skratke

Náš practitioner program je zameraný na budovaní nových poznatkov a návykov. Program je vhodný pre organizácie, ktoré sú odhodlané vybodovať ich interné kapacity pre prácu na inováciách a kreatívnych projektoch. Program zahŕňa úvodný, praktický workshop za ktorým nasleduje práca na reálnych projektoch.

Workshop je založený na design thinking metodológii a obsahuje taktiež vybrané elementy z iných agile metodológií. Je zameraný na zjednotenie tímov v základných princípoch – empatia, tímová kreativita, iterácie. Obsahuje metódy a nástroje na hĺbkový prieskum zákazníckeho správania, generovania nápadov a rapídneho testovania, ktoré sú potrebné pre inovácie a projekty zamerané na zlepšovanie. Počas projektových šprintov budú mať účastníci prideleného školiteľa, ktorý im pomôže priamo aplikovať princípy a nástroje do praxe tým správnym spôsobom. Toto zabezpečí osvojenie si prístupu a celkovú zmenu myslenia tímov a ľudí, ako základný predpoklad na ďalší rozvoj získaných vedomostí v praxi.

 

Pre koho je program určený?

Expertov v oblasti tréningov a interného vývoja školení.

Vedenie spoločností

Vedúci pracovníci digitálnych a inovačných oddelení, ako aj manažérov digitálnych stratégií.

Tímy zaoberajúce sa zákazníckymi skúsenosťami (Customer Experience)

Projektový manažéri, Produktový manažéri

Inovačný experti

 

Čo Vám dodáme?

Dvoj až trojdňový kurz s expertnými školiteľmi

10-12 Prispôsobených techník a “toolbox” inštrumentov na používanie v praxi

Plne organizovaný coaching program počas projektového šprintu

 

Čo z toho bude mať Vaša organizácia?

Získanie súboru techník a nástrojov od definovania a hľadania problému až po jeho vyriešenie

Adaptáciu skúseností kreatívneho myslenia a inovačného prístupu

Vytvorenie zručností na prácu počas rýchlych projektových šprintov

Zlepšenie tímovej spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami

Vyššie zapojenie, motivácia a kreatívne sebavedomie

facilitator-Impressionen

Facilitator program v skratke

Workshop pre expertných moderátorov poskytuje organizáciám stupňovať investície v budovaní kultúry, mindset-u a vedomostí v oblasti inovácií a zákazníckeho pohľadu. Cieľom tohoto modulu je povýšiť vedomosti a skúsenosti na najvyššiu úroveň moderovania kreatívnych a inovatívnych workshopov použitím pokročilých techník design thinking-u. Na konci našich workshopov budú účastníci pripravení viesť, školiť, moderovať a šíriť nové techniky vo Vašej organizácii podľa aktuálnych požiadaviek organizácie.

 

Pre koho je program určený?

Firemní tréningový experti

Agile školitelia, scrum masters

Produktový špecialisti, projektový manažéri a produktový vývojári

Oddelenia styku so zákazníkom, PR oddelenia, Inovačné oddelenia

Predajcovia, zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi

 

What we’ll deliver:

Dvojdňový špecializovaný tréning šitý na mieru organizácii

Návod, ako nadizajnovať školiaci program, alebo projekt

Expertný pohľad na to, ako viesť školenia, workshopy a moderovať dizajn šprinty

 

Čo z toho bude mať Vaša organizácia?

Skupiny školiteľov, coach-ov, ambasádorov, ktorí vedia interne rozširovať vedomosti a techniky presne prispôsobené charakteru organizácie a Vášmu inovačnej kultúre.